Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumları son iki yıldır en çok soru sorulan konulardan biridir. Bu konulara bugün tek yazımızda tüm datayları ile açıklık getireceğiz.

Öncelikle askerlik bir vatani bir görevdir. Her Türk gencinin gitmek zorunda olduğu ve bunun bilinciyle yaptığı görevdir. İşten ayrılma esnasında işyeri ile sorun yaşayan veya yaşamak isteyen kişilerin yazımızı okumalarını tavsiye ederiz.

Askere Giderken Tazminat Alınır Mı?

Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin 4857 Sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile 1475 sayılı eski İş Kanununun halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanacağı açıktır. 2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker Alma Kanunu bedelli askerliği kalıcı kılmıştır.

Yeni kanunda ücretli izin ile ilgili herhangi bir husus yer almamaktadır. Karışıklık olmaması için askerlik görevini yerine getiren kişi 1475 sayılı İş Kanunu’na göre tazminat alır. Çalıştığı işyerine bildirim yaptıktan sonra askere giderken tazminatını alarak işten ayrılmaktadır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı - Tazminat İhbar Hakkında

Askere Giderken Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Hak edilmesi halinde (aşağıda şartları belirttik) askere giderken kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınabilir?

Geçerli olan 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabiliyorlar. İlgili yasada 7 hal belirtilmiştir:

 • İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması
 • İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması (Askerlik vs.)
 • Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
 • Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
 • Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
 • Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması
 • İşçinin ölmesi

Belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılına işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kaynak: Wikipedia Kıdem tazminatı

İhbar Tazminatı Nedir, İhbar Süresi Hesaplama

İşçinin haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce işten çıkarılması durumunda işveren tarafından ödenen tazminattır.

Bu durumun tam tersi de geçerlidir. Yani işçinin kanunda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işi bırakması durumunda işverene ihbar tazminatı öder.

4857 sayılı İş Kanunu Md.17 gereğince; işten ayrılmak isteyen kişiler çalışma yıllarına göre hangi aralık diliminde bu ihbarı yapabilmektedirler.

İş sözleşmeleri;

 • İşi 6 ay az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 • 6 ay’dan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 • 3 yıldan fazla süren işçi için, bildirim yapılmasından başlayıp sekiz hafta sonra, feshedilmektedir.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılmış olabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Kaynak: İş Kanunu – Madde 17

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve İhbar Süresi

İş kanunu 14. maddesi gereğince çalışan işçi zorunlu askerlik nedeniyle işten ayrıldığı zaman kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatından birini alır. İkisini de aynı anda almak mümkün değildir. Ayrıca askere gitmek isteyen bir işçi daha önceden işverene bildirmesine rağmen alacağı hızlı bir karar ile iş sözleşmesini reddetme ihbar süresi belirtmeme hakkına sahiptir.

Bu konu ile ilgili daha açık ifadelere Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/11087 E., 2019/13276 K. sayılı ilamında yer verilmiştir.

“İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, evlilik, muvazzaf askerlik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

İş yerinize askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi sunmak isteseniz aşağıdali bağlantıdan dosyayı indirebilirsiniz.

İşten Ayrılma Dilekçesi Ekran Görüntüsü

Askerden Sonra Eski İş Yerinde Çalışmak Mümkün Müdür?

İşe iade davalarında askerliğini yapmak için işten ayrılan kişi askerlik görevini tamamladıktan sonra 4857 ayılı iş kanunu’nda belirtilen görev sonrası aynı işe dönebilmektedir. Askerlik görevi dolayısıyla çalıştığı işten ayrılıp daha sonra da görevini tamamladıktan sonra gelen işçi eski iş yerine en az 2 ay içerisinde çalışmak için uygun olduğunu işverene bildirir. Bu kapsamda işveren çalışmak isteyen eski elemanın işine benzer noktalarda görevlendirmeler yapar.

Eğer işine benzer noktalarda görev veremiyorsa başka alanlarda iş imkanı sunarak işçiyi tercih edebilmektedir. Kanunen askerlik görevi bittikten sonraki ilk 2 ay içerisinde, son çalıştığı işyeri işçiyi almakla yükümlüdür. Eğer işveren personeli mevcut bir alanda değerlendirmeyip başka bir alanda da iş imkanı tanımıyosa kanunen suç işlemiş sayılan işveren eski işçisine dava halinde 3 aylık ücretle tazminat öder.

Askerlik Nedeniyle Ne Zaman İşten Ayrılmak Gerekir?

Askere gitmek için iş yerinize bu durumu önce aktarmanız gerekmektedir. Bunun için en az 2 hafta en geç 8 hafta önceden işverene bildirmeniz gerekmektedir. Bunun amacı iki tarafında faydasına olmaktadır. İşçi ne zaman çıkacağını bilirken işveren yeni bir eleman bulmak ve ona işi aktarabilmek için gerekli olan süreyi planlamaktadır.

Bir (1) yıl gibi uzun bir sürede askerlik için işten ayrılıyorum demek mümkün değildir. Çünkü hem celp dönemi hem de askerlik belgelerinizi ayrıca dilekçenizi işverene iletmeniz gerekir. Aksi halde tazminat almak için attığınız bu adım size kazançtan çok zarar sağlayabilir. Bu nedenle makul olan sürede işyerine durumu bildirmeniz ve ona göre işten ayrılmanız gerekmektedir.

Ayrıca askerlik için işten ayrılan kişiler hem ihbar hem de kıdem tazminatı alamazlar. İşveren sizi habersiz işten çıkartıyorsa ihbar tazminatınızı öder. Askerlik için işten ayrıldığınızda ise işveren çıkartmadığı için (vatani görev nedeniyle) size sadece çalıştığınız yıl itibariyle kıdem tazminatı öder-ödemekle yükümlüdür.

47 yorum “Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı”

 1. Askere gitmeden ne kadar süre önce işten ayrılmalıyız ? Mesela seneye askere gideceğim ancak şu an çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum. Askerliği işten ayrılmak için sebep gösterebilir miyim ?

  1. Merhabalar, işçi askere gideceğini makul bir süre önceden işverene bildirmek zorundadır. Bir yıl makul bir süre olarak kabul edilmemektedir. Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. 05388988391

 2. Ben işyerime yaklaşık 10 gün önceden askere gideceğimi bildirdim ve akabinde işlemlerime başladım. Bunu belirttiğim zaman çalışma süreme göre bütün haklarımı alabileceğimi söylediler zaten ama benim merak ettiğim ben önceden haber verdiğim için sadece kıdem tazminatını mı alabiliyorum? Yoksa ihbar tazminatını da alabiliyor muyum? Bir de askerlik sonrasında ben eski işyerime tekrardan girmek istediğimde başvurumu yaptıktan sonra benim başvuru tarihimden 2 ay geçmesine rağmen işe almazsa 3 aylık maaş olarak tazminat ödemesi mi gerekiyor yasal olarak? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. İŞ sözleşmesini siz feshettiğiniz için şartlar oluştuğu takdirde kıdem tazminatına hak kazanırsınız, ihbar tazminatı alamazsınız.

  1. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir yıllık çalışma süresini doldurmanız gerekmektedir.

 3. Özel bir bankada yeni göreve başlayacağım ve seneye bedelli ücretini ödeyip askerlik yapmak istiyorum kalıcı bedelli sonrası kurumsal firmalarda işten çıkmadan ücretsiz izin hakkı var mı benim bunu belirtmem yeterli mi yoksa insiyatife mi bağlı

  1. Yeni yapılan düzenlemeye göre bedelli askerlik durumunda işçinin 2 seçimlik hakkı bulunmaktadır. İşçi dilerse diğer şartları da taşıması durumunda iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını alır; dilerse de ücretsiz izin hakkını kullanabilir.

 4. Merhaba Büşra Hanım, ben de askerlik vazifem gereği işimden ayrılmak durumundayım. 2 yıldır çalışıyorum fakat şöyle bir sorum olacak. Askere sevk belgesi 22 Ekimde açıklanacak ve askere giden ilk grup 27 Ekimde gidecek. İşten ayrılıp hemen 5 gün sonra askere gitmek istemiyorum. Bu nedenle ekimin başında işten ayrılmak istiyorum fakat dilekçe ekine askere sevk belgemi ekleyemeyeceğim. Bu bir sorun yaratır mı? Bunun dışında Kasım veya Aralıkta da gitme ihtimali bulunuyor, nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. Dilekçenize sevk belgenizi eklemek zorunda değilsiniz. Askere gitmeden makul bir süre öncesinde istifanızı verebilirsiniz. 27 Ekimde askere gidecekseniz Ekim ayının başında dilekçenizi verebilirsiniz.

 5. Anladım çok teşekkürler. Kasım veya Aralık ayının da çıkma ihtimali var Büşra Hanım. Ekimin başında dilekçemi verip 27 ekimde değilde kasım veya aralıkta gidersem askere sıkıntı olur mu?

 6. Büşra hanım size iki tane sorum olacak
  1- İşveren istese tazminat vermeyebilir mi verirse işten ayrılış tarihinden ne kadar süre içerisinde vermek zorundadır.
  2- İşten ayrılmak için geçerli makul süre ne kadardır

  1. 1-Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda işçi diğer şartları da sağlaması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin bu tazminatı ödememesi durumunda işçi yargı yoluna gidebilir. Kıdem tazminatı 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Yani 5 yıl içerisinde yargı yoluyla kıdem tazminatı talep edilmediği takdirde alacak zamanaşımına uğrar.
   2-Makul süre her olayın şartlarına göre değerlendirilir. Yargıtay kimi kararlarında 1 yılı da makul bir süre olarak kabul etmiştir.

 7. Büşra Hanım ben Ekim Sonu veya Kasım başı gibi askere gideceğim. Şu an çalıştığım iş yerinde Ekim 19’unda 1 senem dolacak ve tazminat almaya hak kazanacağım. Ama ben daha askere gideceğimi yöneticilerime bildirmedim, çünkü endişe duyuyorum 1 yıl dolmadan çıkarırlar diye çünkü gideceğim zamana kadar paraya ihtiyacım da var doğrusu, böyle bir nedenden dolayı çıkarabilir mi işveren ?

  Yarın yöneticilerimi arayıp durumu anlatacağım. Makul bildirim süresi olarak mı kabul edilir, yoksa beklemeli miyim söylemek için ?

  Bir de hem kıdem, hem de ihbar tazminatı nasıl alabilirim iş yerimden?

 8. Merhaba ;
  Yaklaşık 14 aydır çalıştığım iş yerinden askeri nedenden dolayı ayrılacağım fakat askerliğime daha 3 Ay var tazminat hakkım oluyor mu ?

 9. Merhabalar, 4 yıldır çalışmış olduğum yerden bedelli askerlik sebebiyle tazminatımı alarak çıkmak istiyorum. Bulunduğum firma böyle bir hakkım olmadığı konusunda ısrar ediyor. Nasıl bir süreç izleyebilirim?
  Teşekkür ederim şimdiden

  1. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Süreç ile ilgili olarak bizimle 0538 898 8391 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

 10. kasımda askere gidecek gözüyle bakıyorum sevk belgesinin gelmesine 1 ay var ama ben işten ayrılmak istiyorum sevk belgesi ile ayrılma söz konusu olduğunda farklı bir tazminat mı alıyorum yoksa yıllık tazminatı mı alıyorum

 11. kasım celbi ile gideceğim kesinleşti 22 ekime açıklanacak ama ben ekim başında işten ayrılmak istiyorum 1 yıldan fazla çalışmışlığım var sevk belgesini gelmesine 1.5 ay var asker nedeniyle çıkışımı göstermem için ne gibi bir evrak veya bir işten ayırılış dilekçesi gösterebilirim tüm haklarımı almak istiyorum ama asker nedeniyle çıkışımı nasıl ispatlamam lazım ?

 12. Tam olarak aynı durumdayım. Avukat yanında çalışıyorum. Ve avukatlarıma açık vermek istemiyorum. Yardımcı olursanız çok seviniriz.

 13. Merhaba Büşra hanım;
  Askerlik nedeni ile işten ayrıldım ve geçmişe dayalı ihbarı içerde kaldı sadece kıdem tazminatımı alabildim askerlik vazifemi bitirdikten sonra işime kaldığım yerden devam ettim 1.5 seneden fazladır çalışıyorum ve firmamdan tazminatı mı alarak ayrılma kararı alacağım yanlız benim kafama takılan ayrıldığım zaman askere gitmeden önceki kıdem tazminatı mı alabilecek miyim ? Müsait olursanız dönüş yaparsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 14. 2021 Kasım ayı celb döneminde askere gideceğim . 3 yıldır çalışıyorum ekimin 22sinde sevk yeri belli olacak ama ben yıllık izin bile kullanmadım çok yoruldum çalışmaktan askere gitmeden istirahat etmek tatil yapmak akrabalarımi dolaşmak istiyorum sevk belgesini almadan işten ayrılsam tazminatımi alamama gibi bir durum söz konusu olur mu ? Çok teskker ediyorum sizi o kadar kişinin sorularını cevaplamissiniz yardımcı oluyorsunuz ALLAH SİZDEN RAZİ OLSUN BUSRA HANİM

 15. Merhaba Büşra Hanım ;
  5 yıldan fazladir çalıştığım işyerinden askerlik görevi nedeniyle ayrılmak istiyorum ama bunu ne zaman bildirmeliyim ? Bunun karşılığında tazminatı ödememe gibi bir durum söz konusu olabilir mi ?

 16. Merhaba, Eylül ün 28 inde 1 yılım doluyor ve 9. Ayın 2 sinde tecili bozdurup sevk sonucunun açıklanmasını bekliyorum. Büyük ihtimalle Şubat ayında gideceğim. Ama ben Eylül sonunda işten ayrılmak istiyorum. Tazminat alabilir miyim?
  Teşekkürler

 17. Merhaba Büşra hanım ise yeni başlamış 1 ay kadar olmuş ama askerlik için işten ayrılması gerekmiş bir calisan askerlik bittiğinde tekrar bu işe girme hakkı var mı yoksa daha uzun mu çalışmış olması gerekiyor

 18. merhabalar 6 yıldır çalışmaktayım 22 10 2021 tarihinde askerlik yerim açıklanacak askerlik durum belgeleri güncellendi 25.10.2021 yazıyor, kasım celp döneminde kesin gideceğim(ekim kasım aralık) ekimde gidersem 3-4 günlük kısa bir sürem var daha önceden istifamı askerlik durum belgemle verip tazminatımı alabilirmiyim soru sorulmuştu önceden emin olmak istedim teşekkür ederim şimididen

 19. Büşra Hanım selamlar, özel bir firmada 7 senedir çalışıyorum ve bir de çocuğum var, ve işimden dolayı çok stres yaşıyorum sürekli çağrı alıyoruz, bu nedenle genç yaşımda kalp yetmezliği teşhisi konuldu doktorlar tarafından. Sağlık sorunumdan dolayı işten ayrılıp tazminat alma hakkım var mıdır? Var ise nasıl bir yol izlemem gerekiyor, desteğinizi rica ederim.

 20. Merhaba. 2.5 senedir bir firmada çalışmaktayım ve bedelli askerlik nedeniyle kıdem tazminatımı alarak işten ayrıldığımda ve askerlikten sonra devam ettiğimde yıllık izin hakkım sıfırlanıyor mu?(Sizin de bildiğiniz üzere 1-5 sene arası 14 gün,5-10 sene arasında 20 gün izin hakkı oluyor)

 21. Merhaba biz maaşlarımızı ayın 1. Den birine hesaplanıyor.örn askerlik için ayın ortasında çağrılmam oldu tazminat olarak nasıl hesaplanacak bu konuda bilgi alabilirmiyim.

 22. Büşra Hanım merhaba,
  Askerlik nedeni ile işten ayrılmak isitiyorum ve tazminata hak kazanabilmem için bazı yerlerde sevk sülüs belgesi dilekçeye eklenmelidir denilmiş, bazı yerlerde noter aracılığı ile bildirirseniz daha sağlıklı olur demiş, sizin açıklamalarınızda ise farklı bir yorumdan bahsetmişiniz. Şunu sormak istiyorum, ağustos ayının başında tecilimi bozup ekim ayında ise askerlik nedeni ile işten ayrılacağımı iş yerine bildirdim ancak sevk tarihi sonuçları 22 ekimde açıklanacak ve ben işten 15 inde ayrılmayı planlıyorum elimde sevk belhesi olmayacak tazminata hak kazanmak için böyle bir gereklilik var mıdır süreç en sağlıklı ne şekilde ilerler desteğinizi rica eder iyi çalışmalar dilerim

 23. Merhaba. Personellerden biri askere giderken tazminatını almadı. geri işe döndü. askerden sonra 2 yıl geçti. şimdi işten istifa ile ayrılıyor. askere giderken almadığı tazminatı şimdi hak eder mi? hak ediyorsa tazminat hesabına askerden sonra çalıştığı süreyi de katmalımıyız ? Desteğinizi rica ederim …

 24. Merhaba Büşra Hanım ben kamu işçisiyim askere gidicem 2 sene görev yaptigim kurumdan bedelli askerlik için kıdem tazminati almayi dusunuyorum fakat askerligim bittiginde işe geri dönmek istedigimde kurum bana kıdem tazminatini almişsin ve benim personele ihtiyacim yok diyip baslatmayabilir mi arada kaldım yardimci olursaniz çok sevinirim. Saygilarimla .

 25. 6 aylik elemanim askere gidecegim tazminat yada baska bi hakkım varmı teşekkür ederim

 26. Merhabalar askere gitmeden önce bir şirkette hafta içi 5 gün, diğer şirkette hafta sonu 2 gün çalışıp 2 farklı şirketten de askere giderken askerlik nedeniyle 2 kez kıdem tazminatı almak mümkün mü?

 27. Merhaba büşra hanım
  Benim askerlik yerim ekim 22 de açıklandı ve 3 grup olarak aralık 21 e verdi ben o zamana kadar beklemek istemedim o açıklanan belgeyle istafamı yazıp tazminatımı alabilirmiyim

 28. Busra Hanim Merhaba,
  Aslinda yukaridaki sorulari cevapladiginizda, ben de cevabini almis olacagim ama sormadan da edemiyorum
  Haziran ayinda sozlu beyan ettigim ve Agustos ayinda askerlige basvurumu yapip tekrar sozlu beyanda buludugum calistigim kurumdan 19.10 itibariyle yazili istifami askerlik sebebi ile tum haklarimi isteyerek verip isten ayrildim. O gunden itibaren ise cagrilmadim yani istifam onaylandi. 22ekim tarihinde Askere Aralikta gidecegim aciklandi. Ancak calistigim kurum israrla sevk belgemi istemekte ve bu belge olmadan cikisimi yapamadigini ve haklarimi odeyemeyecegini iletmektedir. Ayrica avukata danisip tarafimdan bu sureci (sevk belgem olusana kadar) ucretsiz izinde gecirebilmem icin yazili belge talep etmektedirler. Ancak bu taleplerini kabul etmedim. Askere gidecegim e devletimde gozukmektedir, bu belge ile cikisimi yapmalari hukukta ve yargi onunde gecerli degil midir ? Bu konu hakkinda bizi aydinlatabilirseniz cok sevinirim saygilarimla

 29. Çalıştığım işten ayrılmak istiyorum yaklaşık olarak 1.5 sene çalışıyorum 02.03. 22 askere gidicem 3 ay önce işten çıksam tazminat alabilirmiyim

 30. Çalıştığım işten ayrılmak istiyorum yaklaşık olarak 1.5 sene çalışıyorum 02.03. 22 askere gidicem 3 ay önce işten çıksam tazminat alabilirmiyim

 31. Büsra hanım merhaba ben askerligimi bedeli yapacağım ama is yerim bana ücretsiz izin vermiyor 27kasim askere gidiyorum aralın 1de 1senem olcak ama izin vermiyolar bana

 32. Eşim askere gitti. Giderken çalıştığı yerin muhasebecisi sgk kaydını donduralım gelince tekrar burdan başlarsın demiş. Eşim askere gidip geldi ve işyeri sahibi lokantayı devretmiş. Ve eşimin içerde 3 aylık maaşı da kaldı bunları nasıl talep edebiliriz.

 33. 6 senedir calisitigim iş yerinden askerlik için ayrılacağım tazminatimi almak için ve askere gideceğim için çıkmak istediğini belirttim ben Şubat celbinde gideceğim askere ama şuan çıkmak istiyorum askere giden birey 4 5 aylık süre de işten ayrılıp tazminatını alabiliyormus böyle bişey duydum bu konuda haklılık payım nedir yada nasıl bir yol izlemeliyim iş yerine 3 hafta önceden belirttim çıkmak istediğini ama beni gecistiriyorlar

 34. 3 3.5 senedir bir iş yerinde çalışıyorum
  Kilodan kaynaklı olarak askere kabul edilemeyecegimi düşünüyorum tecilimi bozdugum taktirde işi bırakırsam tazminat alabilirmiyim acaba böyle bir durum olursa sülüste alamam sizce nasıl olur

 35. Merhaba Büşra Hanım ,
  Ben askere gidip geldim giderken tazminatımı aldım gelincede dilekçemi verdim iş yerime tekrar girmek için sorum şu tazminatımı aldığım İçin eski iş yerimin beni alma zorunluluğu kalkıyor mu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp